Titel Preis
Ausweiszentrum
Preis
CHF 0.00
Formulare des Migrationsamtes
Preis
CHF 0.00
Führerausweis, Lernfahrausweis
Preis
CHF 0.00
Heimatausweis
Preis
CHF 20.00
Merkblätter des Migrationsamtes
Preis
CHF 0.00
Parkkarte C (10er Abo)
Preis
CHF 60.00
Parkkarte C (Tageskarte)
Preis
CHF 8.00
Strafregisterauszug
Preis
CHF 0.00
Umtausch ausländischer Führerausweis
Preis
CHF 0.00
Wohnsitz-/Niederlassungsbestätigung
Preis
CHF 20.00